Сертификация семинара “Восстанавливающий иммунитет и сберегающий здоровье” (кит. трад. 明目还视功 №2)

Участник (Имя Фамилия)№ Сертификата
HXI-
Mariya Kuzmitskaya200
Tatiana Zaikina201
Anna Nikova202
Viktoria Denysova203
Maria Korsakova204
Bolat Aubakirov205
Elena Isaeva206
Olga Zhulego207
Elena Saikina208
Inessa Boldina209
Olga Polenok210
Tatiana Lebedeva211
Yury Yurkov212
Inna Petoshina213
EGOROV YURY214
Galina Timoshina215
Liudmila Zhilyakova216
Anna Ankudinova217
Tatyana Runova218
Olga Valueva219
Alexander Kudryavtsev220
Victoria Shemarina221
Igor Karolik222
Ramin Zeynalabdinov223
Tatiana Aleksandrova224
Inna Zhilyakova225
Svetlana Pastushenko226
Viktor Leonov227
Alexeiy Deev228
Vladimir Kalin229
Elena Nemova230
Ludmila Soushchenko232
Semchenko Ilya233
Kamilla Gulyamova234
Alexandr Kuzmenko235
Nebylichenkova Svetlana236
Igor Tretyakov237